คะแนนเรทติ้ง
ความน่าเชื่อถือ

APP พิพิธภัณฑ์วัดบ้านด่าน

ชื่อพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วัดบ้านด่าน เจ้าของ/ผู้ดูแล พระครูสังฆรักษ์สมเกียรติ กิตฺติปญฺโญ สถานที่ตั้ง 66 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

ข้อมูลติดต่อ

การเปิดบริการ เปิดทุกวันทำการ เว้นวันหยุดราชการ อัตราค่าบริการ ไม่เสียค่าบริการ

linkext.php?linkid=4790

ข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้

linkext.php?linkid=5492

APP เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคใต้

linkext.php?linkid=5493

เรื่องควรรู้ รายวัน

linkext.php?linkid=4791

ติดต่อพิพิธภัณฑ์วัดบ้านด่าน

ครบทุกรส ความบันเทิง - ผู้สร้างสีสันให้ชีวิต

ข้อมูลติดต่อ

สาระ บันเทิง เชิงสร้างสรรค์ - บริษัท ครูเชาว์โชว์ จำกัด ๐๘๙-๔๗๔๐๑๑๑

ข้อมูลติดต่อ

กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชน - วิสัยทัศน์ : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต - วิสัยทัศน์ : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ